Άδειες καταστημάτων


Άδειες λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων ή επιχειρήσεων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει  δύο βασικά στάδια, το αρχικό στάδιο της προέγκρισης όπου εγκρίνεται η καταλληλότατα του χώρου και το στάδιο της τελικής άδειας λειτουργίας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ποικίλουν από το είδος της επιχείρησης. Οι εμπλεκόμενοι φορείς ή υπηρεσίες είναι κυρίως οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι πολεοδομίες.

Συνοπτικά τα καταστήματα τροφίμων και γενικά υγειονομικού ενδιαφέροντος, λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από τους δήμους με ταυτόχρονη έγκριση και έλεγχο από τις υγειονομικές υπηρεσίες των περιφερειών και την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες και τα συνεργεία λαμβάνουν έγκριση από τις περιφέρειες και από την πυροσβεστική.