Θερμογραφικές Επιθεωρήσεις Κτηρίων


Θερμογραφικές Επιθεωρήσεις Κτηρίων

Στη σημερινή εποχή η ενέργεια έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι ανεξάντλητη. Οι περισσότερες ’’παθολογίες’’ στα υλικά συσχετίζονται και με τη θερμική τους συμπεριφορά.
Συνεπώς, η δυνατότητα μέτρησης των επιφανειακών θερμοκρασιών του κτηρίου δύναται να βοηθήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την ποιοτική κατασκευή του. H φροντίδα και η υποστήριξη των παλαιών κτηριακών κατασκευών εκ σκυροδέματος ή λιθοσωμάτων είναι μια ενέργεια απαραίτητη στην εποχή μας καθότι αποτελούν το 89% των συνολικών κατασκευών.

Η χρήση μη καταστροφικών τεχνικών (ΜΚΤ) γι’ αυτό το σκοπό είναι πολύ χρήσιμη, καθώς αξιολογούνται τα κτηριακά υλικά, χωρίς να επηρεάζεται η δομή του κτηρίου. Μία από τις M.K.T. είναι και η παθητική υπέρυθρη κτηριακή θερμογραφία. Με αυτήν την τεχνική λαμβάνοντας υπόψη μας τα ειδικά χαρακτηριστικά των προς μέτρηση υλικών, τις θερμοκρασίες, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, μπορούμε να υπολογίσουμε τις επιφανειακές θερμοκρασίες οι οποίες αναπτύσσονται πάνω στην κατασκευή και κυριότερα να τις κάνουμε ορατές στο ανθρώπινο μάτι.

Η τεχνική της παθητικής κτηριακής θερμογραφίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό προβλημάτων στη μόνωση, διαρροών αέρα, απωλειών θερμότητας, υγρασίας, διαφορετικών υλικών, διαρροών υδραυλικών σωληνώσεων και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και επιφανειακών ρωγμών. Με τη χρήση της τεχνικής αυτής μπορούμε, λοιπόν, να βρούμε σε ποια σημεία ’’πονάει’’ το κτήριο και να προτείνουμε τρόπους θωράκισής του σ’ εκείνα τα σημεία εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο ένα σεβαστό ποσό χρημάτων

Επικοινωνήστε μαζί μας, ωστε να πραγματοποιήσουμε μια θερμογραφική επιθεώρηση στο ακίνητο σας.