Μηχανολογικές Μελέτες


Με την υποστήριξη των εξειδικευμένων και έμπειρων συνεργατών μας , σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες μηχανολογικές μελέτες έχοντας ως γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την λειτουργικότητα της εγκατάστασης, παρέχοντας παράλληλα ανάλογες επιβλέψεις για την κατάλληλη τοποθέτηση και λειτουργία του μηχανολογικού σας εξοπλισμού.

mechanical

Αναλυτικά σας παρέχουμε:

Ηλεκτρολογικές Μελέτες Κατοικιών-Επαγγελματικών Χώρων

-Μελέτες Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ)

-Μελέτες Ύδρευσης

-Μελέτες Αποχέτευσης

-Μελέτες Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας

-Μελέτες Θέρμανσης- Κλιματισμού

-Μελέτες Υποσταθμού (απαιτούνται μόνο για εγκαταστάσεις άνω των 2500KW)

-Κατανομή Δαπανών Οριζοντίων Ιδιοκτησιών (Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών)