Τοπογραφικές Αποτυπώσεις


Πραγματοποιούμε χαράξεις γεωτεμαχίων, οικοδομών και οδοποιϊας. Επίσης διόρθωση κτηματολογίου και πράξεων εφαρμογής.

Επίσης μελέτες δρόμων για αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Όλες οι μετρήσεις γίνονται με σύγχρονα μέσα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε μαζί μας.

total station