Τοπογραφικές Αποτυπώσεις


Αναλαμβάνουμε αποτυπώσεις-χαράξεις γεωτεμαχίων, οικοδομών και οδοποιϊας.

Εκπονούμε τοπογραφικά διαγράμματα εξαρτημένα σε ΕΓΣΑ’ 87, όπως απαιτείται δια την σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων.

Επίσης πραγματοποιούμε διορθώσεις κτηματολογίου και πράξεων εφαρμογής.

Επίπρόσθετα μελέτες οδοποιϊας για αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με τα πλέον σύγχρονα μέσα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε μαζί μας και θα δρομολογήσουμε άμεσα την διαδικασία της τοπογραφικής σας αποτυπώσεως.

Η τελική μελέτη παραδίδεται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, έτοιμη δια τον συμβολαιογράφο.

total station